Friday, 2020-02-21, 11:32 AM
Welcome Guest | RSS

My site

CONSILIUL ELEVILOR

-O modalitate de responsabilizare a copiilor
 
Rolul Consiliului Elevilor
 
} Sa reprezinte elevii in fata conducerii scolii
} Sa fie purtatorul de cuvant al elevilor din scoala
} Sa reprezinte scoala in relatia cu celelalte consilii ale elevilor
} Sa promoveze drepturile copiilor Atributiile Consiliului Elevilor
} Sa reprezinte elevii in fata conducerii scolii
} Sa fie purtatorul de cuvant al elevilor din scoala
} Sa reprezinte scoala in relatia cu celelalte consilii ale elevilor
} Sa promoveze drepturile copiilor
 
In urma exprimarii votului s-a ales:
Melniciuc Andreea XB –presedinte C. E.
Balanescu Magda XI B -vicepresedinte C. E.
Irimia Alina IX B-secretar –C.E.
Toma Andrei XI B-membru
 
18octombrie2012-31 august2013 consilier educativ prof. Mara Iordache
 
ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ELEVILOR

În general, atribuțiile unui Consiliu al Elevilor la orice nivel sunt armonizate cu obiectivele, altfel:
 
Consiliile Elevilor:
§ Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ.
§ Asigură comunicarea între elevi şi cadre didactice.
§ Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte.
§ Implică elevii în activităţile desfăşurate.
§ Alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare.
§ Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii.
§ Apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor.
 § Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.).
§ Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin președintele consiliului.
§ Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare.
§ Sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.
§ Organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.).
§ Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii.
 § Organizează alegeri sau realegeri pentru funcţia de preşedinte dacă C.J.E. semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile.
 
 § Consiliile Școlare și Județene ale Elevilor au în componenţă departamente precum:
- Concursuri şcolare şi extraşcolare;
- Cultură, educaţie şi programe şcolare;
- Sport şi programe de tineret;
 - Avocatul Elevului;
- Mobilitate, informare, formare.
 
ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Consiliul Elevilor are următoarele rolurile specifice:
§ reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii (reprezentativ);
§ implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe, proiecte, actiuni, evenimente pentru elevi (organizatoric);
§ reprezintă legătura dintre conducerea scolii, cadrul didactic şi elevi, responsabilitatea acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a sustine interesele elevilor, de a organiza proiecte cu si pentru elevi, de a disemina informaţii despre evenimente şi oportunităţi, strângerea feedback-ului din partea elevilor;
§ complementează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive oferă o alternativă divertismentului negativ în forma activităţilor de grup;
§ se implică în asigurarea procesului unui învățământ de calitate.
 
Rolul Consiliul Elevilor în formarea viitorilor lideri Implicarea elevilor în activitatea Consiliului Elevilor oferă o şansă de formare şi dezvoltare personală specifică elevilor din liceu.
Experienţele câştigate prin munca în echipă, dezbateri de idei, căutarea consensului, comunicare, negociere, organizare de evenimente, managementul conflictelor, constituie oportunităţi deosebite de autocunoaştere şi formarea competenţelor, care devin resurse importante în planificarea şi dezvoltarea carierei lor viitoare.
Consiliul Elevilor îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.
 
 MEMBRII

-Membrii C.Ș.E. respectă regulile şi convenţiile stabilite şi raportează colegilor de clasă tot ce se discută la întruniri;
-Discuţiile din cadrul C.Ș.E. se transmit în rezumat tuturor elevilor, preferabil în cadrul orelor de dirigenţie.
 -Desemnează un înlocuitor dacă nu poate participa la o şedinţă.
-Propun spre dezbatere în C.Ș.E. sugestiile colegilor de clasă.
-Sesizează C.Ș.E. cu privire la neregularităţile pe care le observă în şcoală.
- Propun proiecte.
 - Participă la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor.
- Respectă Regulamentul de ordine interioară a şcolii şi Regulamentul C.Ș.E.
 - Păstrează legătura între clasa pe care o reprezintă şi C.Ș.E.
- Implică colegii în activităţile C.Ș.E.
 - Propun demiterea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului dacă sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din partea acestora.
 
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
 
 § Atribuţiile preşedintelui
În decursul mandatului său are următoarele atribuţii:
 
- Conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe agenda de lucru.
- Participă la şedintele Consiliului de Administraţie al Şcolii în cadrul căruia reprezintă interesele elevilor.
- Veghează la respectarea Regulamentului C.Ș.E.
 - Păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor C.Ș.E.
- Reprezintă C.Ș.E. la evenimentele la care este invitat.
- Se consultă cu C.Ș.E. înainte de a lua orice hotărâre.
Nu ia decizii în numele C.Ș.E.
 - Reprezintă elevii şcolii în C.L.E./C.J.E.
- Comunică C.Ș.E. hotărârile luate în cadrul C.J.E. şi veghează la îndeplinirea sarcinilor primite.
- Verifică periodic actualizarea dosarelor C.S.E.
- Semnează procesele verbale la sfârşitul şedinţelor.
- Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii şi însărcinări date de C.J.E.
 
§ Atribuţiile vicepreşedintelui
 
Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a le îndeplini şi colaborează cu acesta în privinţa organizării C.Ș.E.,
 implementării şi organizării de proiecte, promovării C.Ș.E.
 Vicepreşedintele exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedinte sau de C.Ș.E.
 
 § Atribuţiile secretarului
 
- Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului.
- Scrie procesele verbale ale şedinţelor, le semnează şi le depune în Mapa C.Ș.E.
 - Actulizează dosarele C.Ș.E.
- Poate îndeplini şi alte responsabilităţi primite din partea consiliului, preşedintelui sau a vicepreşedintelui.
- Reprezintă Biroul Executiv al C.Ș.E.
 - Elaborează ordinea de zi şi se asigură de respectarea ei.
- Păstrează evidenţa proiectelor elaborate şi a iniţiativelor C.Ș.E.
- Ţine legătura cu organizaţiile cu care C.Ș.E. colaborează.
 
Site menu
Login form
Search
Calendar
«  February 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
Site friends